<--! -->

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Κειμενο Παρεμβασης των Πρυτανικων Αρχων του Πανεπιστημιου Ιωαννινων για την ιδρυση Πολυτεχνικης ΣχοληςΗ πρόσφατη εξέλιξη για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και γενικότερα ο τρόπος που υλοποιείται το Σχέδιο «Αθηνά», προκαλούν ερωτήματα και σκέψεις, που θα θέλαμε να εκθέσουμε δημόσια, γιατί νομίζουμε πως η κατάφωρη αδικία που συντελείται σε βάρος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αφορά ολόκληρη την  τοπική κοινωνία, καθώς και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.
Το Σχέδιο «Αθηνά» αναγγέλθηκε με εμφαντικό τρόπο και τόνο από την κυβέρνηση και εξαρχής δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον εξορθολογισμό και την αναδιάρθρωση του Χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έτσι αποτέλεσε, επανειλημμένα, θέμα συζήτησης και προβληματισμού της Συνόδου Πρυτάνεων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, επειδή θεωρήθηκε ότι είναι ζήτημα που απασχολεί γενικότερα την εκπαιδευτική κοινότητα. Στη συζήτηση, τέθηκαν, κυρίως, ζητήματα πλαισίου αρχών, ζητήματα για τον τρόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου εξορθολογισμού, για την κατεύθυνση που θα ακολουθούσε, καθώς και για τους στόχους που θα επεδίωκε. Στη συνέχεια, ύστερα από μία περίοδο υποθέσεων και εικασιών, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παρουσίασε στα μέλη της Συνόδου των Πρυτάνεων ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων που θα ακολουθούσε το Υπουργείο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου Σχεδίου. Στη συνάντηση αυτή, πληροφορηθήκαμε από τον Υπουργό ότι θα λαμβάνονταν υπόψη ως κριτήρια οι κτηριακές εγκαταστάσεις και γενικότερα οι υποδομές των Ιδρυμάτων, ο αριθμός των φοιτητών, ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π., καθώς και μια σειρά από συναφή στοιχεία και ανάλογες παραμέτρους. Να σημειώσουμε πως από την αρχή είχε γίνει σαφές ότι κάποια από τα κριτήρια αυτά είχαν πολλαπλές αναγνώσεις. Έτσι, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να διαγνώσει κάποιος αν τελικά ήταν καλό ή κακό για ένα Τμήμα να έχει πολλούς ή λίγους φοιτητές ή ακόμη να έχει πολλά ή λίγα μέλη Δ.Ε.Π. Οι προβληματισμοί που δημιουργήθηκαν, αναφορικά με τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν και τα οποία φαίνονταν ότι δύσκολα θα έδιναν λύση, οδήγησαν, στην ουσία, τον Υπουργό να προτείνει, κατά την ίδια συνεδρίαση, την πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν συναντήσεων, με όλες τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. της χώρας, όπως και έγινε, στη συνέχεια.
Σεβόμενοι τις αρχές του διαλόγου που πραγματοποιήθηκε, ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τον Πρύτανη με τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά στο περιεχόμενο της συζήτησης, στα ερωτήματα και τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν. Θα επισημάνουμε, ωστόσο, ότι ο κύριος Υπουργός μίλησε με ιδιαιτέρως θερμά λόγια για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα Πανεπιστήμιο πρότυπο και ένα Ίδρυμα Αριστείας, που θα μπορούσε, για πολλούς λόγους, να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλα Ιδρύματα της χώρας.
            Η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με το Σχέδιο «Αθηνά» περιείχε για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σημαντικές αστοχίες, με κυριότερη, ίσως, την αλλαγή της ονομασίας και του περιεχομένου της Φιλοσοφικής Σχολής, με την προσθήκη σε αυτήν του Τμήματος «Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης».
            Στο μεταξύ, η Πρυτανεία και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, καθώς και το Συμβούλιο του Ιδρύματος, είχαν ήδη διαμορφώσει την καταληκτική πρόταση του Πανεπιστημίου προς το Υπουργείο, στην οποία, εκτός από την επαναφορά της ονομασίας και της σύνθεσης της Φιλοσοφικής Σχολής, την ίδρυση της Σχολής Καλών Τεχνών και της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, το κύριο ζήτημα που ετίθετο ήταν η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονταν το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, το Τμήμα Πληροφορικής -αφού πρώτα μετονομαζόταν σε Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής- καθώς και το ήδη ιδρυμένο και νομικά υφιστάμενο  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Με άλλα λόγια δεν ετίθετο και δεν τίθεται ούτε τώρα ζήτημα ίδρυσης νέων Τμημάτων και κατά συνέπεια ούτε ζήτημα διάθεσης επιπλέον προσωπικού και υποδομών, αλλά ένταξης υπαρχόντων Τμημάτων σε  Σχολή. Τα παραπάνω Τμήματα υπηρετούν ήδη, στην ουσία, τους επιστημονικούς στόχους μιας Πολυτεχνικής Σχολής, χωρίς οι φοιτητές τους, ωστόσο, να απολαμβάνουν, δυστυχώς,  τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολυτεχνικών Σχολών.
Η πρόταση για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής είναι απολύτως τεκμηριωμένη. Κατά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν είχε δοθεί η εντύπωση ότι με την πρόταση αυτή συμφωνούσε και το αρμόδιο Υπουργείο. Τη θερμή υποστήριξή τους προς την παραπάνω πρόταση προσέφεραν ήδη οι πολιτικές, οι τοπικές, οι επιστημονικές και οι κοινωνικές αρχές της πόλης και της Ηπείρου.
            Είναι σε όλους, ασφαλώς, γνωστές οι αντιδράσεις που προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου για το Σχέδιο «Αθηνά». Αντιδράσεις που δυστυχώς δημιούργησαν ένα περιβάλλον σύγχυσης γύρω από το θέμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς ποιος εκφράζει και ποιος υιοθετεί την κάθε πρόταση, όπως, επίσης, και το τι ακριβώς καταργείται και τι εξακολουθεί να ισχύει.
            Πιστεύουμε, κατά συνέπεια, ότι ένα οργανωμένο Πανεπιστήμιο, με την παρουσία και το κύρος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν μπορεί παρά να επιμένει στην ακαδημαϊκή αντιμετώπιση του ζητήματος. Κυρίως, δεν επιτρέπει στον εαυτό του και στις αρχές του να προσχωρήσει σε διαδικασίες εξωακαδημαϊκών κριτηρίων και σκοπιμοτήτων. Αντιθέτως, η Πολιτεία οφείλει να σεβαστεί την προσφορά του στην επιστήμη και την κοινωνία και να του δώσει τη δυνατότητα για ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στον ελλαδικό και διεθνή χώρο, που αποτελεί ανυποχώρητο στόχο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι προφανές ότι στην επίτευξη του στόχου αυτού θεωρούμε απαραίτητη και ουσιαστική τη συμβολή όλων των φορέων της πόλης και της κοινωνίας, γιατί το Πανεπιστήμιο ανήκει σε όλους και αναφέρεται σε όλους.


          Ο Πρύτανης                                                          Οι Αντιπρυτάνεις


Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης                                 Γεώργιος Δ. Καψάλης

                                                                                    Ισαάκ Η. Λαγαρής

                                                                                    Βενετσάνος  Γ. Μαυρέας

Οδοιπορικο στα χωρια της Ηπειρου μας πανε οι «Πρωταγωνιστες» την Κυριακη

Ιστορίες γυναικών της Ηπείρου θα παρουσιάσουν την Κυριακή του Πάσχα οι «Πρωταγωνιστές», στις 23.15 στο MEGA. Γυναίκες στα χωράφια, στα σπίτια, στους φούρνους, στους στάβλους, στα χασάπικα, στην Λίμνη, στα εργαστήρια του ασημιού.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης ταξίδεψε στην Ήπειρο τις πρώτες μέρες της άνοιξης και οι κάμερες της εκπομπής κατέγραψαν τη ζωή στα Γιάννενα, το Νησί, το Πάπιγκο, το Μάζι, την Ελάτη, το Καπέσοβο, τον Παρακάλαμο, την Δωδώνη, την Ντραμπάτοβα.

Οι «Πρωταγωνιστές» παρουσιάζουν:
- Δάφνη Δήμου, Μεγάλο Πάπιγκο
Μισή Ολλανδή, μισή Ελληνίδα που εκτρέφει πουλάρια και διοργανώνει εκδρομές στο βουνό γι' αυτούς που αγαπούν τα άλογα και την άγρια φύση.
«Ο αρχηγός στο κοπάδι είναι πάντα η φοράδα. Ο αρσενικός έχει μόνο δύο πράγματα στο μυαλό του, το σεξ και το φαγητό, όπως συμβαίνει και με τον άνθρωπο».

- Ιωάννα Λάππα, Μάζι Κόνιτσας
Είναι 28 χρόνων, έχει 2 παιδιά και 212 πρόβατα. Τα αρμέγει δυο φορές την ημέρα, τα ξεγεννά, τα φροντίζει, τους κόβει τα νύχια και το βράδυ στους στάβλους τους βάζει ηπειρώτικη μουσική.
«Δεν έμεινα εδώ με το ζόρι. Ο πατέρας μου ήθελε να πάω να σπουδάσω, εγώ όμως αγαπούσα τα ζώα. Η Αθήνα με τρομάζει».

- Γιώτα Στεφανοπούλου, Ελάτη
Άφησε την Θεσσαλονίκη για ένα χωριό 10 κατοίκων που δεν έχει ούτε περίπτερο. Και κάθε Μάη, στην κουρά των προβάτων παίρνει το μαλλί, το πλένει, το λανάρει και φτιάχνει κουρελούδες, κιλίμια, κασκόλ, καπέλα και τσάντες.
«Βάφω με τα χρώματα της φύσης όπως με έμαθαν οι γιαγιάδες της Ηπείρου. Κίτρινο από το πράσινο τσάι, καφέ από τα καρύδια, πορτοκαλί από τα άνθη της ντάλιας».

- Έλλη και Γιάννα Παπαγεωργίου, Καπέσοβο
Κόρες του καθηγητή Θουκυδίδη που είναι γνωστός για την προσπάθεια του να αναπτυχθούν τα Ζαγοροχώρια με σεβασμό στην παράδοση τους. Άνοιξαν έναν ξενώνα κι ένα μαγαζάκι πάνω στον παλιό πηγάδι του χωριού όπου προσφέρουν ότι φτιάχνετε με τα χέρια από μαρμελάδες, τσίπουρο, τραχανά μέχρι κολιέ και λαμπάδες για την Λαμπρή.
«Τους Ζαγορίσιους μας κατηγορούν για τσιγκούνηδες. Δεν είμαστε όμως τσιγκούνηδες, είμαστε οικονόμοι. Σε αυτόν τον φτωχό τόπο μαθαίνεις ότι για να επιβιώσεις πρέπει να αξιοποιείς ότι σου προσφέρει η φύση».

- Ελένη Σιούτα, Παρακάλαμος
Μητέρα τριών παιδιών και κρεοπώλισσα του χωριού. Φτιάχνει λουκάνικα με πράσο και πάπρικα και είναι περήφανη για το χωριό της, την Φούρκα Κόνιτσας, «εκεί που πολέμησε η γυναίκα της Πίνδου».
«Το καλό αρνί είναι αυτό που ξέρεις την μάνα του και τον πατέρα του. Που γνωρίζεις δηλαδή που έχει μεγαλώσει και τι έτρωγε».

- Σοφία Μωυσίδου, Γιάννενα
Η Σοφία συνεχίζει την τέχνη της αργυροχοΐας στα εργαστήρια ασημιού στο Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων. Μια τέχνη που έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο ο Ηπειρώτης Σωτήρης Βούλγαρης, ιδρυτής του διάσημου οίκου Bulgari.
«Μπορεί κάποιοι να ψάχνουν ακόμα τον θησαυρό το Αλί Πασά, ο πραγματικός θησαυρός όμως είναι η τέχνη της αργυροχοΐας που μας άφησε ο Αλί Πασάς».

- Αθηνά Κολιονάσιου, Γιάννενα
Οι γονείς της ξεκίνησαν από έναν φούρνο και σήμερα η κόρη έχει μια μεγάλη εξαγωγική επιχείρηση μπακλαβά. Αυστραλία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Βόρεια Ευρώπη. Σε κάποιες χώρες μάλιστα που δεν έχουν συνηθίσει την γεύση του βουτύρου στέλνουν μπακλαβά – λάιτ.
«Ο μπακλαβάς είναι το γλυκό που έδιναν οι μάνες στους γιους που έφευγαν για δουλειές στο εξωτερικό, γιατί άντεχε και δεν ήθελε ψυγείο. Το κουβαλούσαν στις τσάντες τους ένα χρόνο».

- Ευαγγελία Χρύση, Δωδώνη
Πρωταθλήτρια Ελλάδος στην πάλη μέχρι πρόσφατα, δουλεύει τώρα στο εργοστάσιο της «Δωδώνης». Εκεί που καθημερινά φτάνει το γάλα 7.000 παραγωγών της Ηπείρου και εκεί που μετά από μερικούς μήνες ωρίμανσης παράγεται η διάσημη φέτα.
«Η γιαγιά μου τυροκομούσε. Θυμάμαι τις γεύσεις και τις μυρωδιές από τα φτωχικά σπίτια του χωριού. Η γυναίκα της Ηπείρου έχει μάθει να παλεύει».

- Τασία Γκίνη, Νησί Ιωαννίνων
Η πρόεδρος των Ψαράδων της Λίμνης των Ιωαννίνων μιλάει για τους θρύλους της κυρά – Φροσύνης που θα ακούσει κανείς στο Νησί. Με την παραδοσιακή βάρκα που υπάρχει μόνο στην Λίμνη και έχει δυο πλώρες – για να μπαίνει και να βγαίνει εύκολα στους καλαμιώνες – ψαρεύει κάθε ξημέρωμα παρέα με τον άντρα της. Αυτή στο τιμόνι και ο άντρας στο κουπί.
«Κάποτε η Λίμνη είχε πολύ ψάρι. Λιγόστεψε μαζί με τους ανθρώπους που έφυγαν σιγά σιγά από το Νησί. Τώρα με την κρίση όμως γυρνάνε πίσω. Φτιάχνουν τα σπίτια των πατεράδων τους και επιστρέφουν».

[via]

Νεες συνεργασιες για την ανακυκλωση

Μεγαλώνει το δίκτυο συνεργασιών που δημιουργεί ο Δήμος Ιωαννιτών με στόχο τη στήριξη και την προώθηση του προγράμματος ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θωμάς Μπέγκας είχε συνεργασία τόσο με την Μητρόπολη Ιωαννίνων όσο και με τη διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ, από τους οποίους ζήτησε τη συνδρομή τους στην προσπάθεια που γίνεται.
 
Η Μητρόπολη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί, θα ενημερώνει και για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης με βάση το υλικό που παραχωρήθηκε από το Δήμο, ενώ θα τοποθετηθούν και οι ειδικές αφίσες με οδηγίες για την ανακύκλωση.

Σημαντική είναι και η συμπαράσταση από το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων καθώς όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρός του, θα τοποθετηθούν αφίσες σε όλα τα λεωφορεία.

Ο Δήμος Ιωαννιτών απευθύνεται σε όλα τα πολιτικά κόμματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή απευθύνοντας έκκληση να αποφεύγουν την αφισοκόλληση στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ώστε να συνδράμουν από την πλευρά τους στη βελτίωση της καθημερινής εικόνας της πόλης και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

[via]

Εορτασμος της ημερας ληξης του Δευτερου Παγκοσμιου Πολεμου

Ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού καθιερώθηκε, η 9η Μαΐου κάθε χρόνου.

Στα Ιωάννινα, η Περιφέρεια Ηπείρου, για να τιμήσει την ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποιεί :

·      Δοξολογία την Πέμπτη στις 10:30 π.μ. στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου.

·      Κατάθεση στεφάνων στις 11:00 π.μ. στο Ηρώο Μπιζανομάχων, στην κεντρική πλατεία

·      Σημαιοστολισμό και φωταγώγηση των δημοσίων καταστημάτων την ημέρα και το βράδυ της εορτής.

[via]

Πασχα στα Ιωαννινα θα κανει ο Προεδρος της Δημοκρατιας

Στα Γιάννινα, θα περάσει τις ημέρες του Πάσχα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.

Την Κυριακή του Πάσχα, στις δώδεκα και μισή το μεσημέρι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το ακριτικό φυλάκιο των Δρυμάδων στο Δήμο Πωγωνίου.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

ΠΑΣ Γιαννινα: Φιλικο με Πρεβεζα τη Μ. Πεμπτη

Τον αγωνιστικό ρυθμό των παικτών του θέλει να διατηρήσει ο Γιάννης Χριστόπουλος ενόψει πλέι οφ στον ΠΑΣ Γιάννινα, γι’ αυτό έκλεισε φιλικό την Μ. Πέμπτη.

Οι Γιαννιώτες θα αντιμετωπίσουν στην Πρέβεζα την τοπική ομάδα στο «Αθανασία Τσουμελέκα». Ο ΠΑΣ θέλει να παραμείνει σε καλή κατάσταση ενόψει των πλέι οφ, ενώ η Πρέβεζα συμμετέχει στα μπαράζ ανόδου για τη Γ’ Εθνική. Αυτή θα είναι και η τελευταία υποχρέωση των παικτών του ΠΑΣ Γιάννινα πριν το Πάσχα, καθώς ο Χριστόπουλος θα τους δώσει λίγες μέρες άδεια, προκειμένου να αποφορτιστούν.

[via]

Σεισμος 3,2 Ριχτερ δυτικα των Ιωαννινων

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:01 μετά τα μεσάνυχτα στην Ήπειρο.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 36χλμ. δυτικά των Ιωαννίνων και 29χλμ. βορειοανατολικά της Ηγουμενίτσας ενώ στο εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 2χλμ.

[via]

Προχωρα η αποκατασταση της αρχαιας Δωδωνης

Mε ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα έργα αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σε εκδήλωση που έγινε στο πλαίσιο των Ελευθέριων της πόλης των Ιωαννίνων ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Γιώργος Σμύρης.

Τα έργα είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό τριών περίπου εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνουν τη στερέωση και αποκατάσταση του αρχαίου Θεάτρου, καθώς και εργασίες στη Δυτική Στοά και λοιπά μνημεία του ιερού.

Με την ολοκλήρωσή τους, το 2015, προβλέπεται η αποκατάσταση τμήματος του κοίλου του θεάτρου, οκτώ κερκίδων του κάτω διαζώματος με τις αντίστοιχες κλίμακες, και η αποκατάσταση τμήματος του αναλημματικού τοίχου του θεάτρου. Επίσης περιλαμβάνεται η αποκατάσταση τμήματος της Δυτικής Στοάς του ιερού και των αναθηματικών βάθρων στην πρόσοψή της. Στα λοιπά μνημεία του ιερού πραγματοποιούνται περιορισμένης έκτασης εργασίες διαμόρφωσης, συντήρησης και ανάδειξης των περιγραμμάτων τους, με στόχο την αναβάθμιση ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου.

[via]

Σε εξελιξη οι ερευνες για την εξαφανιση της 33χρονης

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Ασφάλεια Ιωαννίνων οι έρευνες για την εξαφάνιση μιας 33χρονης οικιακής βοηθού. Η εξαφάνιση δηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και μέχρι στιγμής δε βρέθηκε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στα ίχνη της.

Η 33χρονη γυναίκα από τις Φιλιππίνες, εργάζονταν ως οικιακή βοηθός στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων. Την Τετάρτη έφυγε από το σπίτι με σκοπό να μεταβεί στην πόλη των Ιωαννίνων. Τα ίχνη της χάνονται από εκείνη τη στιγμή.

[via]

Δεμενα την Μ. Τεταρτη τα πλοια στο λιμανι της Ηγουμενιτσας

Τη συμμετοχή της στην εργατική Πρωτομαγιά, με εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία των πληρωμάτων τη Μ. Τετάρτη 1 Μαΐου, από 00.01 έως 24.00, αποφάσισε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, η απεργία εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των ναυτεργατών κατά του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Περί ανασυγκρότησης του ΥΝΑ και άλλες διατάξεις», που ψηφίσθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή.

Με 4ωρη στάση εργασίας από τις 08:00 π.μ. έως και τις 12:00 μ. θα συμμετέχουν στη κινητοποίηση τα πληρώματα που εργάζονται στις πορθμειακές γραμμές Κέρκυρας –Ηγουμενίτσας – Λευκίμης και Παξών.

[via]

Εντος στοχων στα εσοδα οι ΔΟΥ της Ηπειρου

Μέσα στους στόχους που είχαν τεθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών κινούνται οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ηπείρου. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι δημόσια έσοδα και ΦΠΑ κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η Δ.Ο.Υ Άρτας για το πρώτο τρίμηνο του 2013 έχει έσοδα 11.780.000 ευρώ και υπολείπεται ελαφρώς του στόχου που είχε τεθεί, ενώ στην είσπραξη ΦΠΑ ο στόχος υπερκαλύφθηκε κατά 9,5%.

Στην Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΦΙΛΙΑΤΩΝ) τα έσοδα ανέρχονται στις 7.417.000 και υπολείπονται ελαφρώς του στόχου, ο οποίος ήθελε τα έσοδα στις 7.766.000 ευρώ.  Η ίδια εφορία υπερκάλυψε τον στόχο στην είσπραξη ΦΠΑ.

Η Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων (Α' – Β' Ιωαννίνων, Δελβινακίου, Κόνιτσας και Μετσόβου) ξεπέρασε κατά πολύ το στόχο των εσόδων. Εισέπραξε 36.296.000 έναντι των 23.211.000.

Η Δ.Ο.Υ Πρέβεζας ( Πρέβεζας, Φαναρίου, Πάργας και Φιλιππιάδας) υπολείπεται του στόχου στα έσοδα, όμως και σε αυτή την περίπτωση υπερκαλύφθηκε ο στόχος εισπράξεων από Φ.Π.Α.

[via]

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΠΑΣ - Αστερας και Ατρομητος - ΠΑΟΚ στην πρεμιερα των πλει οφ

Το πρόγραμμα των πλέι οφ της Σούπερ Λιγκ έγινε γνωστό, μετά τη μεσημεριανή κλήρωση της Παρασκευής που έγινε στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής. Η πρώτη αγωνιστική που θα γίνει στις 15 Μαΐου, φέρνει τον Ατρόμητο να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΣ Γιάννινα να αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Στην δεύτερη στροφή, ο «Δικέφαλος» του Βορρά υποδέχεται τους Γιαννιώτες και οι Αρκάδες τους Περιστεριώτες, ενώ το «ντέρμπι» των δύο πρωτοπόρων της βαθμολογίας, έρχεται την 3η αγωνιστική με την Τρίπολη να φιλοξενεί τους Θεσσαλονικείς.

Από νωρίς στα γραφεία της Λίγκας βρέθηκαν ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργος Μποροβήλος και ο εκ των μεγαλομετόχων, Γιάννης Καϋμενάκης, ενώ τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ζήσης Βρύζας. Παρόντες ήταν και οι Γιώργος Χριστοβασίλης, πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά και ο πρόεδρος του Ατρομήτου, Γιώργος Σπανός. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που σε κλήρωση έδωσαν το παρών όλοι οι πρόεδροι των ομάδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πλέι οφ:

1η αγωνιστική 15/5
ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

2η αγωνιστική 19/5
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα

3η αγωνιστική 22/5
ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος
Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική 26/5
Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα
ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης

5η αγωνιστική 29/5
Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΣ Γιάννινα
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

6η αγωνιστική 2/6

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης

Η αρχική βαθμολογία:
1. ΠΑΟΚ 4
2. Αστέρας Τρίπολης 2
3. Ατρόμητος 0
4. ΠΑΣ Γιάννινα

[via]

Ο πυρηνοτρητης «απειλει» τους ελαιωνες Ιωαννινων

Ιδιαίτερα αυξημένες παρουσιάζονται οι συλλήψεις της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη στις φερομονικές παγίδες όλων των περιοχών, όπως ανακοινώνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, στους ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία δεν συνιστάται καμία επέμβαση, ωστόσο στους ελαιώνες με μικρή ανθοφορία η επέμβαση κρίνεται αναγκαία μόνο όταν ο πληθυσμός των προνυμφών του εντόμου είναι μεγάλος δηλαδή όταν είναι προσβεβλημένες πάνω από το 20% των ανθοταξιών. Στην τελευταία περίπτωση, ο ψεκασμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στο κρόκιασμα-αρχές άνθησης όταν δηλαδή έχει ανοίξει το 4-5% των μπουμπουκιών.

Τα κατάλληλα σκευάσματα, σύμφωνα με τους ειδικούς είναι ο βάκιλλος θουριγγίας, δελταμέθριν, λάμδα συαλοθρίν, μπέτα σιφλουθρίν, ντιφλουμπενζουρόν, πυρεθρίνες, χλωρπύριφος μεθύλ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι καλό θα είναι να προτιμηθεί κάποιο σκεύασμα του βάκιλλου θουριγγίας καθώς είναι βιολογικό φάρμκακο και δεν βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα που αυτή την εποχή παρουσιάζουν υψηλούς πληθυσμούς.

Αναφορικά με την ψύλλα (βαμβακάδα), οι ειδικοί του Κέντρου, συνιστούν για τους ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία να μην γίνει καμία επέμβαση.

Στους ελαιώνες με μικρή ανθοφορία και μόνο όταν ο πληθυσμός των εντόμων της ψύλλας είναι υψηλός, συνιστάται ψεκασμός που θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη, στο κρόκιασμα-αρχές άνθησης όταν δηλαδή έχει ανοίξει το 4-5% των μπουμπουκιών, με κατάλληλα σκευάσματα όπως δελταμεθρίν και παραφινικό λάδι.

Τονίζεται τέλος ότι αφενός θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα και αφετέρου θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις συσκευασίες.

[via]

Συνεληφθη στα Ιωαννινα για ληστειες στη Σουηδια

Συνελήφθη από αστυνομικούς στο μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς, ένας 34χρονος Αλβανός, την ώρα που επιχειρούσε να εισέλθει στη χώρα μας, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Όπως προέκυψε από τον αστυνομικό έλεγχο, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είχε εκδοθεί από τις σουηδικές αρχές σε βάρος του, για ληστείες σε δύο τράπεζες, που έγιναν στη Σουηδία το 2007. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων.

[via]

Τουριστικη κινηση "δυο ταχυτητων" στην Ηπειρο για τις γιορτες του Πασχα

Τουριστική κίνηση "δύο ταχυτήτων" καταγράφεται στους προορισμούς της Ηπείρου για τις ημέρες των εορτών του Πάσχα. Στα μεν χωριά του Ζαγορίου, η πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων καταλυμάτων δεν ξεπερνά το 25-30% και οι διανυκτερεύσεις δεν υπερβαίνουν τις 3-4, στη δε Πάργα πολλά ξενοδοχεία έχουν ανοίξει με μεγάλη πληρότητα και μια γενικότερη αισιοδοξία για την κίνηση της τουριστικής περιόδου.

Ο δήμαρχος Ζαγορίου Γαβριήλ Παπαναστασίου, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, χαρακτηρίζει "στάσιμη" την κατάσταση και δεν κρύβει τον προβληματισμό του καθώς η ζήτηση, όπως λέει, είναι πολύ μικρή παρά τις προσπάθειες τόσο των ξενοδόχων, όσο και του γραφείου τουρισμού του Δήμου. Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός, όπως τονίζει, ότι οι τιμές "δεν είναι απλά καλές, είναι πολύ χαμηλότερες από την περασμένη χρονιά, με το δίκλινο σε πολλές τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρεται στην τιμή των 25 ευρώ ανά διανυκτέρευση".

Στο Ζαγόρι υπάρχουν περισσότερα από 280 ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και βίλες, ενώ εάν προστεθούν τα εστιατόρια και οι ταβέρνες, στην περιοχή υπάρχουν συνολικά 437 τουριστικές επιχειρήσεις. Πάντως, υπάρχει η ελπίδα ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, μετά το Σαββατοκύριακο, και να γίνουν κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Στην Πάργα, τα "μηνύματα" είναι θετικά και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπάρχει αύξηση των αφίξεων από το εξωτερικό σε ποσοστό 10- 15%, σε σχέση με πέρυσι. Μικρή μείωση καταγράφεται στις κρατήσεις από μεμονωμένους Έλληνες επισκέπτες, σε αντίθεση με τις οργανωμένες εκδρομές από τα τουριστικά γραφεία, για τις οποίες έχει γίνει σημαντικός αριθμός κρατήσεων.

Οι τιμές για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα στα ξενοδοχεία της Πάργας χαρακτηρίζονται "οικονομικές" και καλύπτουν όλα τα "βαλάντια".


[via]

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Στην Κονιτσα θα διεξαχθει το φετινο Πανελληνιο πρωταθλημα Αρσης Βαρων!

Στην Κόνιτσα, θα διεξαχθεί στις αρχές Ιουλίου, το φετινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Ανδρών/Γυναικών και Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών. Στους αγώνες θα πάρουν μέρος...
όλοι οι επίλεκτοι Έλληνες πρωταθλητές, άρα αναμένεται υψηλός συναγωνισμός.

Οι αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά της ομορφιές της ακριτικής πόλης. Για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος βοήθησαν τόσο ο δήμαρχος Παναγιώτης Γαργάλας, όσο και ο περιφερειακός σύμβουλος Μάκης Χατζηεφραιμίδης. Τις επόμενες ημέρες, ο πρόεδρος του Σπάρτακου Ιωαννίνων Τάσος Λάγκας και ο Γιαννιώτης πρόεδρος των ομοσπονδιακών προπονητών Χρήστος Τριφύλλης, θα ξεναγήσουν τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και βουλευτή επικρατείας Πύρρο Δήμα, στις εγκαταστάσεις όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες και θα φιλοξενηθούν οι αθλητές.

Να σημειωθεί πως ένα μήνα νωρίτερα, θα πραγματοποιηθεί στην Κόνιτσα και ο "ΕΥΑΘΛΟΣ 2013", η κορυφαία διοργάνωση αθλημάτων Φύσης και Περιπέτειας στην Ελλάδα,που ξεκίνησε το 1997 , με πρωτοβουλία του γραφείου υπαίθριων δραστηριοτήτων NO LIMITS, αλλά και την ισχυρή συμμετοχή του Δήμου Κόνιτσας. Οι δυο αυτές αθλητικές διοργανώσεις, θα δώσουν ζωντάνια στην ακριτική πόλη της Ηπείρου.

[via]

Αλλαζουν οι Ζωσιμαδες

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση του κάκιστου αγωνιστικού χώρου του γηπέδου των Ζωσιμάδων έγινε σήμερα. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιώργος Χριστοβασίλης, συναντήθηκε στην Αθήνα με τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, Κατερίνα Γιαννακίδου, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, Παντελή Κολόκα.

Η απόφαση που λήφθηκε είναι πως με τη στήριξη της Πολιτείας θα γίνει πλήρης ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο των Ιωαννίνων. Τα έργα δεν αφορούν απλώς την αντικατάσταση χλοοτάπητα, καθώς έχει αποδειχτεί πως δεν είναι αυτό αρκετό, αλλά και έργα αποστραγγιστικά και αρδευτικά.

Οι εργασίες θα αρχίσουν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ΠΑΣ Γιάννινα στα play offs της Σούπερ Λίγκας και υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σε δύο μήνες. Αυτό σημαίνει πως αν ο ΠΑΣ Γιάννινα λάβει κανονικά μέρος στο Europa League, εφόσον δεν τερματίσει τουλάχιστον τρίτος στα play offs και αρχίσει έτσι αργότερα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, θα υποχρεωθεί να αναζητήσει έδρα αφού το δικό του γήπεδο δεν θα είναι έτοιμο προς χρήση.

[via]

313 κιλα κανναβης στη Θεσπρωτια

Συνελήφθη στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, ένας  33χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εισαγωγή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, αξιοποίηση στοιχείων και ενδελεχή αστυνομική έρευνα στο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 33χρονος, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε ειδική κρύπτη στην καρότσα του οχήματος, τριακόσιες δύο 302 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 313 κιλά κάνναβη.

[via]

Κουρεμα δανειων 78% απο το Ειρηνοδικειο Ιωαννινων

Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων με απόφασή του δικαίωσε ακόμη ένα υπερχρεωμένο μέλος του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου, διαγράφοντας το 78% των συνολικών οφειλών. Με την απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων δικαιώθηκε πλήρως δανειολήπτης καθώς έγινε  δεκτό το αίτημα του αιτούντος για ρύθμιση των οφειλών του έναντι των πιστωτριών τραπεζών.

Το ΙΝΚΑ Ηπείρου με αφορμή το γεγονός αυτός επισημαίνει πως έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, μερικές Τράπεζες να προβαίνουν παρανόμως σε αναλήψεις από λογαριασμούς ταμιευτηρίων (εντός των οποίων κατατίθενται μισθοδοσίες-συντάξεις ή και επιδόματα ανεργίας ) πιστωτών τους προκειμένου να καλύψουν τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτήν.

[via]

Επιστολη του Δημαρχου στον Πρωθυπουργο

Τρία σημαντικά ζητήματα θέτει με επιστολή που έστειλε σήμερα στον Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος. Ο κ. Φίλιος αναφέρεται στην κατάργηση της Αρχιτεκτονικής Σχολής που οδηγεί και στην ακύρωση κάθε προοπτικής για ίδρυση Πολυτεχνείου, στον κίνδυνο περικοπής της Ιόνιας Οδού, όπως και στην υποβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων.

Ζητά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού προκειμένου να αποτραπούν εξελίξεις που στερούν αναπτυξιακές δυνατότητες των Ιωαννίνων και της Ηπείρου.

Η επιστολή του Δημάρχου κοινοποιήθηκε στους αρχηγούς των κομμάτων, στον Υπουργό Παιδείας, στον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών, όπως επίσης στους βουλευτές και τους δημάρχους της Ηπείρου.

Ο Δήμαρχος επικοινώνησε σήμερα με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννη Παπαλέξη από τον οποίο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε τα θέματα αυτά να συζητηθούν άμεσα σε διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ο κ. Παπαλέξης δεσμεύτηκε η συνεδρίαση αυτή να γίνει εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η επιστολή του Δημάρχου προς τον Πρωθυπουργό είναι η ακόλουθη:

Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης

Η τελική μορφή που λαμβάνει το Σχέδιο Αθηνά, με τα Προεδρικά Διατάγματα τα οποία δημοσιεύθηκαν αποτελεί ευθεία βολή όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αλλά για ολόκληρη την Ήπειρο. Κι αυτό καθώς, ενάντια στο κοινό αίτημα όλων των φορέων της περιοχής, όπως εγγράφως είχε διαβιβαστεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, καταργεί την Αρχιτεκτονική Σχολή και βάζει τέλος σε κάθε πιθανότητα ίδρυσης Πολυτεχνικής.

Ο Δήμος Ιωαννιτών, ο μεγαλύτερος δήμος της Ηπείρου, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του και τη διαμαρτυρία του για την εξέλιξη αυτή, καθώς η τελική πρόταση δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας και στον εξορθολογισμό των Σχολών του Ιδρύματος.

Η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στην προοπτική του Πανεπιστημίου και ολόκληρης της Ηπείρου, την οποία για λόγους που δεν γνωρίζουμε, αποστερεί από την περιοχή το Υπουργείο Παιδείας.

Κ. Πρόεδρε

Η εξέλιξη που αφορά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έρχεται ως συνέχεια άλλων που αποτελούν πλήγματα για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο.

Θέλω να κάνω ειδική αναφορά στο ζήτημα της Ιόνιας Οδού, με αφορμή τον κίνδυνο να μείνει εκτός σύμβασης παραχώρησης ένα σημαντικό τμήμα του οδικού άξονα. Πρόκειται για το τμήμα της Κλόκοβας, στην Αιτωλοακαρνανία. Αν τελικά κάτι τέτοιο λάβει την μορφή της οριστικής απόφασης, τότε το σύνολο του έργου, το οποίο αναμένουν χρόνια οι Ηπειρώτες απαξιώνεται και δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στο ρόλο για τον οποίο σχεδιάστηκε.

Η μετάθεση της υλοποίησής του, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο που συμβαίνει στον άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) ο οποίος δεν θα συνδεθεί με την Εγνατία, είναι σε βάρος της Ηπείρου και των αναπτυξιακών προοπτικών του τόπου.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο λόγω της συνεχούς υποβάθμισης του αεροδρομίου Ιωαννίνων και της αδυναμίας του ελληνικού κράτους να ολοκληρώσει τα έργα επέκτασης και εκσυγχρονισμού στον αερολιμένα. Τα έργα ξεκίνησαν το 2006 και μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το ένα τρίτο του συνολικού φυσικού αντικειμένου. Θεωρούμε ότι η λύση που έχει επιλεγεί για δραματική περικοπή του προϋπολογισμού και του έργου, δεν είναι η ιδανική καθώς και πάλι θα έχει αφήσει τα Γιάννινα και την Ήπειρο χωρίς σύγχρονο αεροδρόμιο, όπως αυτό που είχε σχεδιαστεί.

Κ. Πρόεδρε

Γνωρίζοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για την περιοχή μας και αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που κάνετε, μέσα στα ασφυκτικά οικονομικά περιθώρια που υπάρχουν, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την παρέμβασή σας, ώστε να αποφευχθούν εξελίξεις που είναι σε βάρος της Ηπείρου και δυστυχώς θα την σημαδεύουν για τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε αρκετά τα θέματα που μπορούν να λυθούν χωρίς να απαιτούνται οικονομικοί πόροι. Αρκεί η πολιτική βούληση και ο καλύτερος συντονισμός.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε άλλη ενημέρωση.

Σας ευχαριστούμε θερμά

Αναμορφωση της πλατειας Παργης

Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων οι εργασίες αναμόρφωσης για την Πλατεία Πάργης.

Το σχέδιο εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου με βάση τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί από τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες καταστημάτων της περιοχής.

Η τελική πρόταση έχει στόχο την καλύτερη λειτουργία της πλατείας, την διευκόλυνση της πρόσβασης, ειδικά για τα παιδιά και τη συνολική αναβάθμιση του χώρου.

Βασική κατεύθυνση είναι ο εμπλουτισμός του πράσινου και οι αναμορφώσεις που θα αναδείξουν την Πλατεία και θα την μετατρέψουν σε όαση για μία από τις πολυσύχναστες γειτονιές τη πόλης.

[via]

Οι Ηπειρωτες ζητουν να μην προσκληθει η Χρυση Αυγη στις γιορτες Σουλιου

Να μην προσκληθεί η Χρυσή Αυγή στις γιορτές Σουλίου ζητά από τη δήμαρχο της πόλης η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος. Στην επιστολή της, κάνει λόγο για «πολιτικό φορέα που εκφράζει το ναζισμό και τον φασισμό στη χώρα» και υπογραμμίζει ότι όλοι έχουν ευθύνη να συμβάλλουν στην εξάλειψη του «δολοφονικού και απάνθρωπου φαινόμένου που λέγεται Χρυσή Αυγή».

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας υπενθυμίζει ότι στις περσινές εκδηλώσεις μέλη της ΧΑ επιδίωξαν και κατάφεραν να δημιουργήσουν παρατράγουδα και απευθύνει έκκληση στην δημοκρατική ευαισθησία της δημάρχου, για να μην προσκαλέσει την Χρυσή Αυγή στους φετινούς εορτασμούς.

Τονίζει, δε, ότι σε αντίθετη περίπτωση η Οργάνωση δεν θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Κυρία Δήμαρχε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στη συνεδρίαση της 22 Απριλίου 2013, συμπεριέλαβε ως θέμα ημερήσιας διάταξης και την συμπεριφορά της ''χρυσής αυγής'' κατά τις περυσινές γιορτές του Σουλίου, στις οποίες, με την παρουσία της, τις πράξεις της και τις εκφράσεις των μελών της επεδίωξε και πέτυχε να μολύνει τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής του έπους των Σουλιωτών. Εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον ηρωϊσμό, την αυτοθυσία για την πατρίδα και τη λευτεριά· ιδέες που ούτε κατά διάνοια προσεγγίζουν το φασιστικό αυτό πολιτικό μόρφωμα.

»Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι  ότι η ''χρυσή αυγή'' είναι ο πολιτικός  φορέας που εκφράζει το ναζισμό και το φασισμό στη χώρα μας , ο οποίος αποτελεί το αποσταγμένο και αποκρυσταλλωμένο σύστημα στόχων και πεποιθήσεων του πλέον αντιανθρωπιστικού καθεστώτος.

»Σταθερή και μόνιμη επιδίωξή της είναι η διείσδυση και επικράτηση των φασιστικών ιδεών, αντιλήψεων και πρακτικών, καθώς προτιμούν τον εθνικιστικό, ρατσιστικό και μισαλλόδοξο μονόλογο τον οποίο επιβάλλουν δια του τραμπουκισμού.

»Δυστυχώς σήμερα λόγω της οδυνηρής πραγματικότητας που βιώνει ο λαός μας, τον οποίο χωρίς να το θέλει και δίχως να το ξέρει οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού , η ''χρυσή αυγή'' βρίσκει αποδέκτες και ανάμεσα στους δικαιολογημένα οργισμένους και αγανακτισμένους νέους μας.

»Ως υπεύθυνοι φορείς έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε αυτό το τμήμα της νεολαίας μας, που είναι το μέλλον της χώρας μας, να μην ταυτίζει τον εαυτό της με ένα φασιστικό, ναζιστικό παρελθόν και με ένα εξ ίσου αποκρουστικό νεοναζιστικό παρόν και μέλλον .

»Πρέπει λοιπόν όλοι μας να συμβάλλουμε ενωτικά και αποφασιστικά στην εξάλειψη του βρωμερού, δολοφονικού και απάνθρωπου φαινομένου που λέγεται ''χρυσή αυγή''.

»Για όλους τους παραπάνω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε, εκτιμώντας και την δική σας δημοκρατική ευαισθησία να ζητήσει από εσάς που είστε η Διοργανώτρια των εορτών του Σουλίου να μη προσκαλέσετε κατά τις επικείμενες εκδηλώσεις που θα γίνουν τη 26 Μαϊου 2013, το εν λόγω κόμμα, είτε τοπικό ή περιφερειακό εκπρόσωπό του.

»Σε αντίθετη περίπτωση, σας δηλώνουμε ότι η Οργάνωσή μας που συμμετέχει κάθε χρόνο, δεν θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκδηλώσεις».

[via]

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Καταργειται η Αρχιτεκτονικη Σχολη με Προεδρικο Διαταγμα

Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) τα σχέδια 36 Προεδρικών Διαταγμάτων, που περιλαμβάνει τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις και μετονομασίες Τμημάτων και Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου «Αθηνά».

Σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο δεν λειτουργεί, καταργείται,όπως επίσης καταργείται και η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών και τα Τμήματα της εντάσσονται: 1) το Τμήμα Βιολόγων Εφαρμογών και Τεχνολογιών στην υπό ίδρυση νέα Σχολή Επιστημών Υγείας και 2) το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Επίσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές: 1) Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 2) Επιστημών Υγείας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και 3) Καλών Τεχνών, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

[via]

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Σωος ο νεαρος στα Καρδαμιτσια που απειλουσε να αυτοκτονησει

Σώος, μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις με την αστυνομία, ο νεαρός άνδρας στα Ιωάννινα, που από τις 2 το μεσημέρι απειλούσε να πηδήξει στο κενό από την ταράτσα διώροφου.

Ο νεαρός ζήτησε να απομακρυνθούν οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί και αμέσως μετά κατέβηκε από την ταράτσα του κτιρίου της συνοικίας Καρδαμίτσια Ιωαννίνων, όπου απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους.

[via]

Ενα μεταλλιο στην Ιταλια για τα Γιαννιωτικα «κουπια»

Με το… δεξί ξεκίνησαν τις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις τους στους διεθνείς στίβους της Κωπηλασίας οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Πρώτος αγώνας εκτός συνόρων ήταν η διεθνής ρεγκάτα που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στη λίμνη Πιεντιλούκο της Ιταλίας, με τη συμμετοχή αθλητών από 20 χώρες.

Όσον αφορά τους Γιαννιώτες κωπηλάτες, την καλύτερη εμφάνιση έκανε ο νεαρός και πολλά υποσχόμενος αθλητής του Ν.Ο.Ι. Γιάννης Ζήσης, ο οποίος κατέκτησε μαζί με τον Γ. Παπασακελαρίου το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα της Δικώπου άνευ των Εφήβων.

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε στο Πιεντιλούκο και η έτερη αθλήτρια του Ν.Ο.Ι. που συμμετείχε με τα ελληνικά χρώματα στη ρεγκάτα, η Ελένη Διαμάντη, χωρίς ωστόσο να κατορθώσει αυτή τη φορά να ανέβει στο βάθρο. Μαζί με την Στ. Κουμπλή κατέλαβαν την έβδομη θέση στη Δίκωπο άνευ των Γυναικών.

Συνολικά η νέα Εθνική Ομάδα Κωπηλασίας της χώρας μας κατέκτησε 13 μετάλλια στον αγώνα.

Στις πηγες Αωου αγωνες του Πανελληνιου Πρωταθληματος Αλιειας Κυπρινου

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνης, χορηγήθηκε άδεια για τη διεξαγωγή τριών αγώνων του 5ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αλιείας Κυπρίνου στην Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί από 17 έως 19 Μαΐου, ο δεύτερος από 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου και ο τρίτος από 27 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου.

Τους αγώνες διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαϊδας Κοζάνης «PFC».

[via]

Με επιτυχια και η δευτερη επισκεψη Τουρκων τουριστικων πρακτορων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη επίσκεψη Τούρκων εκπροσώπων τουΟργανισμού Πρακτόρων Τουρκίας ‘TURSAB’ στα Ιωάννινα. Στην αποστολή συμμετείχαν 30 άτομα, στη πλειονότητά τους τουριστικοί πράκτορες και εκπρόσωποι τουριστικών μέσων ενημέρωσης & προβολής της Τουρκίας.

Το διήμερο της επίσκεψης συμπεριελάμβανε ξεναγήσεις σε αξιοθέατα της περιοχής, παρουσιάσεις και ομιλίες για την συντήρηση των επισκέψιμων χώρων και μνημείων αλλά και συναντήσεις Β2Β μεταξύ των τούρκων τουριστικών πρακτόρων και των αντίστοιχων τοπικών γραφείων και εκπροσώπων ξενοδοχείων.

Όλες οι συναντήσεις που οργανώθηκαν και έτυχαν μεγάλης συμμετοχής από τους τουριστικούς εκπροσώπους-επιχειρηματίες του κλάδου της περιοχής μας, άφησαν ιδιαίτερα ικανοποιημένα τα μέλη της αποστολής.

[via]

ΠΑΣ Γιαννινα: Καταθεσαμε ο,τι χρειαζεται για την αδειοδοτηση

Αιχμές για ύπαρξη συμφερόντων και ηθελημένη παραπληροφόρηση του κοινού σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης της ομάδας άφησε η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα.

Το θέμα της πιθανής μη αδειοδότησης του συλλόγου των Ιωαννίνων πήρε διαστάσεις, αν και η ομάδα του ΠΑΣ δεν αναφέρθηκε ονομαστικά, με τη σπουδή που επιδείχθηκε και τις τάχιστες ενέργειες που έγιναν για να δρομολογηθεί το μονό μπαράζ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ξάνθης, οι οποίοι είναι απόλυτα ισόβαθμοι στην έκτη θέση της βαθμολογίας της Superleague με τη λήξη της κανονικής περιόδου.

Η πλήρης ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα:

"Σχετικά με την φημολογία που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα, αλλά και το κλίμα που καλλιεργείται εντέχνως από συγκεκριμένους κύκλους, όπου αμφισβητείται η δυνατότητα της  ομάδας μας να πληροί τους όρους της αδειοδότησης, η ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  1966, δηλώνει ότι έχει καταθέσει όλα όσο χρειάζονται και αρκούν στην αρμόδια επιτροπή ώστε αυτή να επιτευχθεί.

Οποιαδήποτε άλλη "εμπιστευτική" ή "αποκλειστική" πληροφορία που διοχετεύεται και προβάλλεται, στα πλαίσια της υποτιθέμενης ενημέρωσης, προφανώς εξυπηρετεί "άλλα"  συμφέροντα, που πέραν των εσφαλμένων εντυπώσεων, τίποτε άλλο δεν μπορούν να πετύχουν".

[via]

107 ατομα βρισκουν δουλεια στα Ιωαννινα

Στην πρόσληψη εκατόν επτά ατόμων, στην υπηρεσία καθαριότητας, προχωράει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο ενέκρινε τον προγραμματισμό για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. Από τα 107 άτομα, τα 47 θα απασχοληθούν στην καθαριότητα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα 60, σε σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόμενες συμβάσεις θα έχει διάρκεια 10 μηνών και το κόστος της συγκεκριμένης απασχόλησης θα καλύπτεται από πιστώσεις του υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες και θα κατανέμονται με απόφαση υπουργού, κατ' αναλογία στους οικείους δήμους.

[via]

Ιουλιος Καισαρας του Handel στο Πανεπιστημιο ΙωαννινωνΜΕ ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ HANDEL «ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ»
ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ,
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΕΖΟΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«The Met: Live in HD»

Ώρα έναρξης: 19.00΄


Με το έργο του Handel «Ιούλιος Καίσαρας» σε μια νέα παραγωγή, ολοκληρώνεται με επιτυχία άλλη μια σεζόν προβολής του βραβευμένου προγράμματος «The Met: Live in HD» της Μetropolitan Opera.

Η τελευταία παράσταση για την σεζόν 2012-13, είναι το αριστούργημα του Handel «Ιούλιος Καίσαρας» και θα μεταδοθεί το Σάββατο 27 Απριλίου στις 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η παράσταση «Ιούλιος Καίσαρας» είναι η δεύτερη παραγωγή του David McVicar γι’ αυτή τη σεζόν μετά το έργο του Donizetti «Maria Stuarda». Το έργο συνδυάζει στοιχεία του Μπαρόκ θεάτρου και του βρετανικού Ιμπεριαλισμού του 19ου αιώνα και σκοπό έχει να τονίσει τα βασικά θέματα της όπερας: τον έρωτα, τον πόλεμο και το χτίσιμο μιας αυτοκρατορίας. «Ο Ιούλιος Καίσαρας είναι μια όπερα-καλειδοσκόπιο, μια περιπετειώδης ιστορία με στοιχεία κωμικά, αλλά και τραγικά. Παρακολουθούμε έρωτες, στιγμές πολιτικών συναλλαγών, περίπλοκων οικογενειακών σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα και μια τραγωδία με αληθινά συναισθήματα. Είναι ένα θαύμα που μου έδωσε τη δυνατότητα να εκφράσω όλα όσα θεωρώ σημαντικά για την όπερα», δηλώνει ο McVicar. Ο David Daniels κρατάει τον ομώνυμο ρόλο, απέναντι στη Natalie Dessay που κάνει το ντεμπούτο της στη ΜΕΤ στον ρόλο της σαγηνευτικής Κλεοπάτρας. Πρωταγωνιστούν, η Alice Coote ως Σέστο, η Patricia Bardon ως Κορνηλία, ο Christophe Dumaux ως Πτολεμαίος και ο Guido Loconsolo ως Ακύλας στο ντεμπούτο του στη ΜΕΤ. Ο Harry Bicket, γνωστός για τις ερμηνείες του στη Μπαρόκ μουσική, διευθύνει την όπερα «Ιούλιος Καίσαρας», η οποία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Handel. Τα ευφάνταστα κοστούμια είναι σχεδιασμένα από τη Brigitte Reiffenstuel.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των παραστάσεων, καθώς επίσης και την προπώληση των εισιτηρίων, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metingreece.com

Εισιτήρια

Γενική Είσοδος:                       20 ευρώ
Άνεργοι:                                  15 ευρώ (με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας)
Παιδιά                                      15 ευρώ
Ομαδικά (άνω των 20 ατόμων)     15 ευρώ  (μόνο από την Εταιρεία Αξιοποίησης και                                                                                             Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου                                                                                          Ιωαννίνων)
Φοιτητές:                                 Εκατό (100) φοιτητικά εισιτήρια θα επιδοτούνται μέσω                                                                                   τοπικής χορηγίας στην τιμή των 5€ αντί των 15€.
                                                (Προπώληση μόνο από το Βιβλιοπωλείο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ)
                                                Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
                                                (με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας)
                       
Για την διευκόλυνση όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση, το πανεπιστημιακό λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 18.00΄ από την Περιφέρεια Ηπείρου (κτήριο πρώην Νομαρχίας, Κεντρική πλατεία) για το Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» και θα επιστρέψει από την Πανεπιστημιούπολη προς την Περιφέρεια, μετά το τέλος της παράστασης.

Προπώληση εισιτηρίων:

Γραφείο Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μεταβατικό Κτήριο, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Τηλ. 26510 07524
(ΔΕ-ΠΑ 8.00 – 14.00)

Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης
Σπ. Κατσαδήμα 7 Ιωάννινα
Τηλ. 26510 75880
(Ώρες καταστημάτων)

Πώληση εισιτηρίων:

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος Παπούλιας»
(Μόνο την ημέρα της παράστασης, 27 Απριλίου 2013 από τις 17.30΄)

  • Οι πόρτες της αίθουσας κλείνουν στις 18.55΄. Μετά την έναρξη της παράστασης, η είσοδος στην αίθουσα θα είναι δυνατή μόνο στο διάλειμμα.
  • Για τους κατόχους μειωμένων εισιτηρίων, είναι απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας ή της κάρτας ανεργίας, κατά την προσέλευση στην αίθουσα.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More