<--! -->

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Διαγωνισμος καινοτομιας και επιχειρηματικοτητας "Οδυσσειες Καινοτομιας 2013"Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.) σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η.), στο πλαίσιο της αξιοποίησης και μετατροπής της επιστημονικής γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, προκηρύσσει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, την υλοποίηση σεμιναριακού κύκλου μαθημάτων και διαγωνισμού καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με τίτλο «Οδύσσειες Καινοτομίας 2013».

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η δημιουργία επιχειρήσεων με καινοτόμο χαρακτήρα στην Ήπειρο.
Ο Διαγωνισμός υποστηρίζεται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Γραφείο Διαμεσολάβησης της Επιτροπής Ερευνών του Π.Ι.

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση εντατικού κύκλου σεμιναρίων
• Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων με την καθοδήγηση μεντόρων
• Αξιολόγηση και βράβευση των καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Απόφοιτοι, Φοιτητές και μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας και της αλλοδαπής με τη μορφή ομάδων. Βασική προϋπόθεση είναι ο συντονιστής της ομάδας είτε να έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είτε να κατάγεται ή να διαμένει στην Ήπειρο.

Οι ομάδες θα πρέπει να απαρτίζονται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη.
Τα βραβεία περιλαμβάνουν τα εξής:
        1ο βραβείο:
o   Χρηματικό έπαθλο
o   Προνομιακή εγκατάσταση στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
        2ο, 3ο βραβεία:
o   Προνομιακή εγκατάσταση στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

Για όλες τις βραβευθείσες ομάδες θα καταβληθεί προσπάθεια οργάνωσης επιχειρηματικής αποστολής στο εξωτερικό με στόχο τη δικτύωση και την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων (startups).

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 28 Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Μαΐου 2013, ως ακολούθως:

·         4/2-4/3/2013:    Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
·         11-14/3/2013:    Συνεντεύξεις Συμμετεχόντων/Αξιολογηση Ομάδας
·         21/3/2013:          Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής
·         5-7/4/2013:         1ος  Κύκλος Εκπαίδευσης Ομάδων (Υποχρεωτικός)
·         12-14/4/2013:    2ος Κύκλος Εκπαίδευσης Ομάδων (Υποχρεωτικός)
·         10/5/2013:          Υποβολή Τελικών Επιχειρηματικών Σχεδίων
·         Μάιος 2013:       Τελετή Βράβευσης
Συμπληρωματικά προσφέρουμε υποστήριξη στη διαμόρφωση ομάδων (μεσιτεία/ matchmaking), μέσω του δικτυακού τόπου του Διαγωνισμού.Κριτήρια Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν καθώς και των επιχειρηματικών σχεδίων που στη συνέχεια θα καταρτιστούν θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς και μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες αξιολογητές με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προτάσεων και σχεδίων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων/σχεδίων είναι:
        Βαθμός καινοτομίας επιχειρηματικών προτάσεων
        Σαφήνεια και τεκμηρίωση
        Εφικτότητα
        Βιωσιμότητα
        Εμπειρία και ικανότητες μελών της ομάδας για τη δημιουργία νεοφυούς επιχείρησης (startup)
        Εξωστρέφεια και δυνατότητα των επιχειρηματικών ιδεών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές

Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Δικτυακού τόπου του Διαγωνισμού από 04. 02.2013 έως και 04.03.2013.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην Eλληνική ή Aγγλική γλώσσα τα ακόλουθα:
        Αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη σε ειδικό έντυπο (σε μορφή .doc) (ηλεκτρονική υποβολή)
        Βιογραφικό σημείωμα όλων των μελών της ομάδας (σε μορφή αρχείου .pdf) (ηλεκτρονική υποβολή)
        Δήλωση Ορισμού Συντονιστή και Αποδοχής Όρων Διαγωνισμού συμπληρωμένη σε ειδικό έντυπο και υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της ομάδας (σε μορφή .pdf με ηλεκτρονική υποβολή ή υποβολή με fax στο 2651007673 και επιβεβαίωση παραλαβής στο τηλ. 2651007681)
        Βίντεο, μέγιστης διάρκειας 5 λεπτών, με περιγραφή της ιδέας (προαιρετικό) (ηλεκτρονική υποβολή)

Περισσότερες πληροφορίες και οι αναλυτικοί όροι του Διαγωνισμού «Οδύσσειες Καινοτομίας 2013» βρίσκονται στο δικτυακό τόπο http://ok2013.rc.uoi.gr/ , με email στο ok2013@uoi.gr και στο τηλέφωνο 2651007976.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More