<--! -->

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Ολη η αληθεια για τη Δωδωνη

Εν μέσω μηνύσεων, συλλήψεων και αντιδράσεων από σημαντική μερίδα κτηνοτρόφων, κάποιων βουλευτών, και αρκετών τοπικών παραγόντων, που αντιδρούν στην πώληση της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, η νέα διοίκηση ετοιμάζεται να εγκατασταθεί, πιθανότατα μεθαύριο Τετάρτη, δηλώνοντας αποφασισμένη να αυξήσει τα μερίδια αγοράς, να διατηρήσει το προσωπικό και να συνεχίσει να καταβάλει τις ίδιες τιμές στους γαλακτοπαραγωγούς.  Το τελευταίο θέμα βρίσκεται, σύμφωνα με όσους παρακολουθούν τον κλάδο, στην καρδιά των αντιδράσεων των κτηνοτρόφων.

Η ένταση σημειώνεται ακριβώς την ώρα που ξεκινά η κορύφωση της δραστηριότητας στην λεγόμενη ζώνη γάλακτος, η διάθεση δηλαδή του γάλακτος των παραγωγών που εποχικά είναι αυξημένο την περίοδο Οκτωβρίου-Ιανουαρίου στην βιομηχανία.

Ο ρόλος των τραπεζών

Παράλληλα με όλα αυτά όμως φαίνεται πως υλοποιήθηκε και μια αναδιάρθρωση των χρηματοδοτικών γραμμών την οποία εξασφάλισε η γαλακτοβιομηχανία από τις ελληνικές τράπεζες.

Γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα, της ήδη κερδοφόρας βιομηχανίας, αν και η ένταση που επικρατεί προβληματίζει ευρύτερα αφού εκπέμπει αρνητικά μηνύματα για το επενδυτικό κλίμα στη χώρα.

Σημειώνεται λοιπόν πως σύμφωνα με τις πληροφορίες τρεις τράπεζες εμφανίζονται να στηρίζουν την γαλακτοβιομηχανία στην επόμενη μέρα της.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Ο νέος μέτοχος

Η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του ποσοστού 67,77%, που κατείχε στη Δωδώνη Α.Ε. Α.Β.Γ.Η. προς εταιρεία η οποία ελέγχεται κατά 90% από την ξένη επενδυτική εταιρία Strategic Initiatives UK LLP και κατά 10% από την ελληνική εταιρία Simos Food Group, τον διανομέα της Δωδώνη. Το καταβληθέν τίμημα ανήλθε σε 20,851 εκατ. ευρώ.

Τι απαντούν στις ενστάσεις για το τίμημα

Στις καταγγελίες των Συνεταιρισμών και άλλων παραγόντων ότι το τίμημα είναι πολύ χαμηλό κύκλοι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης απαντούν ότι ο αξιολογητής εκτίμησε πως οι προσφορές που δεν ήταν τοις μετρητοίς εμπεριείχαν κινδύνους πιστωτικούς που σχετίζονταν με τη λήψη δανείου, την ικανότητα αποπληρωμής του κλπ.

Σημειώνεται πως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ ήταν η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank.

Ποια είναι η Ένωση των ΕΑΣ που αντιδρά

Στις αντιδράσεις πρωταγωνιστεί η Ένωση των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και Αγροτικού Συνεταιρισμού Άρτας-Φιλιππιάδας που -στη δεύτερη φάση της διαδικασίας πώλησης- παρουσίασε στρατηγική συνεργασία με την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (ΒΙΚΟΣ) Α.Ε. συμφερόντων Π. Σεπετά, η οποία φέρεται πως θα κάλυπτε μετρητοίς το ποσό της οικονομικής προσφοράς των 21,34 εκατ. ευρώ που είχε καταθέσει.

Τι λέει η Ένωση για την προσφορά της

Η Ένωση (μέλη της οποίας είναι μέτοχοι μειοψηφίας ελέγχοντας το 33,33% ενώ διεκδικούν δικαστικά και άλλο 7% περίπου το οποίο είχε περάσει προ ετών στην Αγροτική μετά από χρεοκοπία ενός ακόμα συνεταιρισμού) δηλώνει πως ανταποκρινόμενη στο αίτημα των συμβούλων του εκκαθαριστή της ΑΤΕ για υποβολή επικαιροποιημένης δεσμευτικής προσφοράς, η Ένωση υπέβαλλε εντός προθεσμίας τραπεζική επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας, βεβαίωσης διατήρησης επαρκών διαθεσίμων κεφαλαίων (21,34 εκατ. ευρώ) για την αγορά του πακέτου μετοχών που κατείχε η ΑΤΕ στη Δωδώνη.

Παρά ταύτα εξαιτίας των «αβεβαιοτήτων» που φαίνεται ότι είχαν εκτιμηθεί και σχετίζονται με το σκεπτικό που προαναφέρθηκε, οι αξιολογητές δεν προέκριναν την προσφορά στην τελική φάση. Οι τρεις εταιρείες που προκρίθηκαν ήταν η πολυεθνική Lactalis, η κοινοπραξία της Strategic Initiatives UK LLP με την Simos Foods και η ΤΥΡΑΣ.

Πως λειτούργησαν οι σύμβουλοι του εκκαθαριστή της ΑΤΕ

Η απόφαση για την επιλογή τους ελήφθη σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις όπως προβλέπει ο νόμος και οι όροι του διαγωνισμού μετά από τις εισηγήσεις των συμβούλων του εκκαθαριστή, δηλαδή των Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank.

Οι αξιολογητές πληροφόρησαν προ διμήνου αρμοδίως πως την υψηλότερη προσφορά με βάση τα προαποφασισθέντα κριτήρια κατέθεσε η κοινοπραξία της Simos Foods με δυο εναλλακτικά σενάρια: Το πρώτο ήταν ποσό ύψους 20,6 εκατ. ευρώ σε μετρητά και το δεύτερο ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 18,6 εκατ. ευρώ σε μετρητά άμεσα, τα 5 εκατ. ευρώ σε 3 χρόνια και το υπόλοιπο σε 5 χρόνια.

Η προσφορά της ΤΥΡΑΣ ήταν, σύμφωνα με τις σχετικες πληροφορίες, της τάξης των 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά και το υπόλοιπο με πιστούμενο τίμημα για επτά χρόνια. Η γαλλική Lactalis φέρεται να κατέθεσε προσφορά ύψους 11,8 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Πως διαμορφώνονται πλέον οι δανειακές υποχρεώσεις της Δωδώνη

Την πρόκριση των τριών ανακοίνωσε το υπουργείο οικονομικών την Παρασκευή 31 Αυγούστου, προαναγγέλλοντας υπογραφή συμφωνίας εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.

Χρονοδιάγραμμα το οποίο όμως αστόχησε καθώς. μεταξύ άλλων φαίνεται πως διατυπώθηκε προβληματισμός και εκ των πιστωτών για τον δανεισμό της τάξης των 50 εκατ. ο οποίος είχε μεταφερθεί πλέον στην Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η έκθεση της Πειραιώς στη Δωδώνη συμφωνήθηκε να περιοριστεί στα 40 εκατ. ευρώ περίπου με τις συμβούλους Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank να ανοίγουν χρηματοδοτικές γραμμές της τάξης των 5 εκατ. ευρώ έκαστη για να καλύψουν το υπόλοιπο.

Πόσο εύρωστη είναι η κερδοφορία της γαλακτοβιομηχανίας

Σημειώνεται πως με βάση τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης (2011) ο κύκλος εργασιών της Δωδώνη ανήλθε σε 96,68 εκατ. ευρώ έναντι 112,78 εκατ. της προηγούμενης χρήσης (2010), σημειώνοντας μείωση 14,28%.

Τα μικτά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 297,92 χιλιάδες ή 2,04 %, στα 14,87 εκατ. ευρώ από 14,57 εκατ. το 2010. Τα μικτά αποτελέσματα (περιθώριο) ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ανήλθαν σε 15,39 % έναντι 12,93 % το 2010, ως ποσοστό δε επί του κόστους των πωλήσεων, ανήλθαν σε 18,19 % έναντι 14,85 % το 2010.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 9,24 εκατ. ευρώ από 7,13 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 29,54%.

Τα καθαρά αποτελέσματα ήταν κέρδη 3,3 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 30,86%.

Η Δωδώνη το 2011 κατέβαλε σε εισόδημα στους παραγωγούς 65,67 εκατ. ευρώ.


Η πορεία του δανεισμού

Όμως από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2011 ο δανεισμός της Δωδώνη αυξήθηκε από 39,70 εκατ. στα 43 εκατ. Εξ αυτών τα 37,6 αφορούσαν Τραπεζικές υπεραναλήψεις και βραχυπρόθεσμα δάνεια με πραγματικό σταθμισμένο μέσο επιτόκιο δανεισμού 8,61%.

Το ύψος των ενεχυριασμένων περιουσιακών στοιχείων  της εταιρείας, ανερχότανε την 31η Δεκεμβρίου του 2011 στα 86,03 εκατ. ευρώ.

Τα επεισόδια στην  Ήπειρο

Την Παρασκευή που πέρασε κτηνοτρόφοι και τοπικοί παράγοντες απέκλεισαν τη γαλακτοβιομηχανία, συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ, έσπασαν την καγκελόπορτα και μπήκαν στα γραφεία του εργοστασίου, όπου βρίσκονταν νωρίτερα ο Michael O΄ Neill (μεταξύ άλλων, τέως υψηλόβαθμο στέλεχος της Coca Cola στην Τουρκία), ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα αναλάβει διευθύνων σύμβουλος της Δωδώνη.

Στον χώρο έφθασε και εισαγγελέας, που ζήτησε την αποχώρηση των συγκεντρωμένων και των τρακτέρ ενώ αστυνομικοί συνέλαβαν τον εκπρόσωπο των κτηνοτροφικών συνεταιρισμών Ηπείρου, Μιχάλη Τζίμα, τον πρόεδρο της ΕΑΣ Ιωαννίνων, Χριστόδουλο Μπαλτογιάννη, και τον νυν ανεξάρτητο και μέχρι την Πέμπτη, βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κασσή, μετά από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος τους από εκπρόσωπο της νέας διοίκησης.

Υπενθυμίζεται πως στα μέσα Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφτεί τα Ιωάννινα και τις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας και είχε συναντηθεί με Ηπειρώτες γαλακτοπαραγωγούς και εργαζόμενους.

Μεταξύ άλλων είχε δηλώσει πως «εμείς είμαστε εδώ, για να αναδείξουμε όχι μόνο το ότι δεν μπορεί κάποιοι να εκποιούν περιουσία και τα εργαλεία ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών, αλλά, ταυτόχρονα, για να δεσμευτούμε απέναντι στους εργαζόμενους ότι θα επανεξετάσουμε το νόμιμο της διαδικασίας μεταφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας σε ιδιώτες, αλλά και θα αντιγράψουμε αυτό το πετυχημένο μοντέλο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας».

Πολιτικοί παρατηρητές αναφέρουν στο Capital.gr πως η τρικομματική σύνθεση της κυβέρνησης δεν επέτρεπε σύγκρουση για το θέμα της Δωδώνη με δεδομένη την βαριά οικονομική ατζέντα που «τρέχει».

«Πλήγμα στο επενδυτικό κλίμα»

Όμως τελικά για άλλη μια φορά η εικόνα που βγαίνει τόσο προς την ελληνική όσο και την διεθνή κοινή γνώμη είναι αυτή μιας γενικευμένης αστάθειας αν όχι ρευστότητας. Εικόνα που ασφαλώς δεν βοηθά και σίγουρα υπονομεύει το οικονομικό κλίμα, αναφέρουν πολιτικοί παρατηρητές από όλο το πολιτικό φάσμα.

Οι (άτυπες) δεσμεύσεις του νέου management

Αναφορικά με το φλέγον για τους παραγωγούς ζήτημα των τιμών αγοράς του γάλακτος αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στους νέους μετόχους, ο νέος επικεφαλής της εταιρείας έχει δεσμευτεί με δηλώσεις του (όχι συμβατικά) για την διατήρηση των τιμών στις οποίες η βιομηχανία αγοράζει το γάλα από τους παραγωγούς, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα αλλά και για την διατήρηση του προσωπικού της βιομηχανίας.

Το ιστορικό της Strategic Initiatives

Η Strategic Initiatives, ο νέος ιδιοκτήτης της Δωδώνη, έχει στο πρόσφατο στο παρελθόν πρωταγωνιστήσει στην συγκέντρωση του κλάδου της γαλακτοβιομηχανίας στη Ρωσία με επιτυχία καθώς μετά από μια σειρά εξαγορών, επενδύσεων και αναδιαρθρώσεων δημιούργησαν την Wimm-Bill-Dann προχώρησε σε δημοσία εγγραφή της στο NYSE πέτυχε κεφαλαιοποίηση 5,4 δισ. δολ. και διέθεσε τελικά πλειοψηφικό ποσοστό αξίας 3,8 δισ. δολ στην αμερικανική PepsiCo.

Αναφορικά με τη συνεργασία της Strategic Initiatives με τον διανομέα της Δωδώνη  Simos Foods, ο οποίος μετέχει με 10% στο σχήμα που αγόρασε την γαλακτοβιομηχανία και φέρεται να έχει οφειλές της τάξης των 10 εκατ. ευρώ προς τη Δωδώνη, αν και αναφέρεται ως αρνητικό στοιχείο από όσους αντιδρούν στην πώληση, από τους υπέρμαχους εκλαμβάνεται ως ένδειξη πως -τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα- δεν σκοπεύει να ανατρέψει το status quo στην Δωδώνη.

Την ίδια ώρα, πηγές που έχουν έρθει σε επαφή με το νέο management και είναι σε θεση να γνωρίζουν κάποιους από τους σχεδιασμούς του, αναφέρουν στο Capital.gr πως θα προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή επιθετικής εμπορικής πολιτικής με την οποία θα επιδιωχθεί να ενισχυθούν σημαντικά οι πωλήσεις και τα μερίδια της Δωδώνη στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΣΕΚΑΠ και ΕΒΖ

Σε όσους διερωτώνται γιατί πωλήθηκε μια κερδοφόρος βιομηχανία, υπενθυμίζεται το γεγονός ότι η Αγροτική Τράπεζα τέθηκε υπο ειδική εκκαθάριση.

Σημειώνεται πως η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα έχει προκηρύξει (νέους) διαγωνισμούς για την πώληση άλλων δύο θυγατρικών της, της  Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και της ΣΕΚΑΠ μετά από προηγούμενες προσπάθειες που ανακηρύχθηκαν άγονες.

Προφανώς οι αντιδράσεις στην υπόθεση της Δωδώνης δεν διαφεύγουν της προσοχής των υποψηφίων αγοραστών. Και οι αντιδράσεις αυτές δεν βοηθούν στην επίτευξη υψηλού τιμήματος σημειώνουν, αυτονόητα ίσως, τραπεζικοί κύκλοι, απαντώντας εν μέρει σε όσους ισχυρίζονται ότι το τίμημα μπορεί να ήταν χαμηλό.

Το αυτό ισχύει προφανώς και για όλες τις περιπτώσεις που θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί δημόσια περιουσία.

[via]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More