<--! -->

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Προταση νομου για την προστασια και αειφορο χρηση του εδαφους

Στις 19/3/2012 παρουσιάσθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος από τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας συνάδελφο Σταύρο Καλογιάννη πρόταση νόμου για την προστασία και την αειφόρο χρήση του εδάφους την οποία εκπόνησε και κατέθεσε στη Βουλή.
    Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ\ΤΗ θεωρώντας ότι το αντικείμενο που πραγματεύεται η πρόταση νόμου αποτελεί μέρος των επιστημονικών και αναπτυξιακών θεμάτων που απασχολούν το ΤΕΕ\ΤΗ, μετά από συζήτηση κατέληξε στα ακόλουθα.
Το έδαφος είναι βασικός πόρος ζωής για την ανάπτυξη των έμβιων ειδών και την πρόοδο της ανθρωπότητας. Είναι ο βασικός συντελεστής της γεωργικής παραγωγής που μαζί με την εργασία και το κεφάλαιο συντελούν στην παραγωγή προϊόντων που προορίζονται για την διατροφή του ανθρώπου. Είναι το υπόβαθρο για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οικιστικές, παραγωγικές, πολιτιστικές κ.λ.π. αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και τον πολιτισμό του ανθρώπινου είδους.
      Σήμερα μια σειρά από αυξανόμενες συνεχώς πιέσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την λήψη συστηματικών μέτρων για την προστασία του εδάφους.
•    Η διάβρωση και η ερημοποίηση.
•    Η ρύπανση από χωματερές, βιομηχανία και εξορύξεις.
•    Η εντατική καλλιέργεια και η χρήση ανεξέλεγκτων ποσοτήτων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
•    Η διάθεση και εναπόθεση ρύπων επιβαρυμένων με βαρέα μέταλλα και παθογόνους οργανισμούς.
    Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής και μια σειρά πιέσεων καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για το έδαφος.
    Σήμερα ορισμένες πτυχές της προστασίας του εδάφους είναι διάσπαρτες στην εθνική νομοθεσία, χωρίς οι ισχύουσες διατάξεις να δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας του εδάφους.
    H πρόταση νόμου για την προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους καλύπτει το νομοθετικό κενό σ’ αυτόν τον ευαίσθητο τομέα, νομοθεσία που ήδη υπάρχει σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη σύμφωνα με τις δικές τους προτεραιότητες. Με την πρόταση καθορίζεται ένα πλαίσιο για την αειφόρο χρήση του εδάφους βάση των κατευθύνσεων και των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών και κυρίως βάση των Ευρωπαϊκών οδηγιών.
    Το νομοθέτημα επιπλέον δίνει την δυνατότητα για την εκπόνηση προγράμματος εθνικής στρατηγικής για  την προστασία του εδάφους, με βασικές ενότητες:
•    Την απογραφή των δυνητικά ρυπογόνων περιοχών με σύνταξη καταλόγου ρυπασμένων τόπων.
•     Την εκπόνηση προγράμματος αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών με ιεράρχηση προτεραιοτήτων βάση της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα.
•    Την υποχρέωση εξεύρεσης πόρων για την υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων και έργων, πέρα από αυτούς που θα προκύψουν από την γενική αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει που στην Ελλάδα δεν είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματική.
Είναι προφανές ότι η διάθεση πόρων προς αυτή την κατεύθυνση και ιδίως στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ιεράρχηση των τομέων εφαρμογής του νόμου.
 Απειλές όπως η διάβρωση και η εφαλμύριση του εδάφους, η ρύπανση από ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και αποβλήτων, η υπερκατανάλωση λιπασμάτων στην γεωργία, πρέπει να έχουν προτεραιότητα από άλλου είδους όπως βιομηχανική ρύπανση, όξυνση του εδάφους κ.λ.π. που ίσως σε άλλες χώρες της Ε.Ε. να θεωρούνται σημαντικότερες. Διαφοροποίηση, η οποία εάν είναι δυνατόν, θα ήταν σκόπιμο να αποτυπωθεί και στο νομοσχέδιο.
Επίσης θεωρούμε ότι στο παράρτημα 1 πρέπει να προστεθεί και 7ο τμήμα με τίτλο «Στοιχεία για τον προσδιορισμό περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο πλημμυρών. Αν και το προτεινόμενο θέμα θα μπορούσε να ενταχθεί στο 1ο τμήμα δηλαδή στις περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο διάβρωσης, η ιδιαιτερότητα της ιδιομορφίας του εδάφους της χώρας μας, ορεινό ανάγλυφο, έντονες κλίσεις, μικρά αλλά μεγάλου αριθμού χειμαρρώδη ρέματα και οι έντονες κλιματολογικές μεταβολές που παρατηρούνται στη χώρα μας δημιουργούν την αναγκαιότητα κατά την άποψή μας ξεχωριστού τμήματος για την αντιμετώπιση αυτού του είδους προσβολής.
Σημαντικότερα στοιχεία κατά την άποψή μας αυτού του τμήματος είναι που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη είναι ο τύπος του εδάφους, η σύσταση του εδάφους, το ανάγλυφο της περιοχής (τοπογραφική αποτύπωση) κλίσεις πρανών κ.λ.π., η εδαφοκάλυψη, το κλίμα – κατακρημήσεις και οι υδρολογικές – υδρογεωλογικές συνθήκες.


    Αν και η πρόταση νόμου είναι δομημένη έτσι ώστε να καλύπτει επαρκώς το αντικείμενο που πραγματεύεται, η συνέχεια της διαβούλευσης ιδίως από ειδικούς θα συμβάλει σημαντικά στην ολοκλήρωσή της.
    Επειδή το ΤΕΕ\ΤΗ έχει ήδη ασχοληθεί με θέματα σχετικά με το αντικείμενό της, όπως η καταγραφή περιοχών ρύπανσης, η λήψη μέτρων απορύπανσης, η διάβρωση του εδάφους, η καταγραφή κατολισθέντων περιοχών και η πρόταση μέτρων για την αντιμετώπισή τους, αντιμετώπιση πλημμυρικών καταστάσεων κ.λ.π., θεωρούμε ότι έχουμε την δυνατότητα να συμβάλουμε ουσιαστικά στην υλοποίηση των εφαρμοστικών διατάξεων που θα ακολουθήσουν. 
    Κλείνοντας τονίζουμε ότι πρωτοβουλίες σαν αυτές, πέρα απ’ ότι συμβάλουν στην δημιουργία ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την διακυβέρνηση της χώρας και ιδίως σε πεδία που απαιτούν ιδιαίτερο τρόπο αντιμετώπισης, αναδεικνύουν και προάγουν τον ρόλο του Βουλευτή.
  


Για την Διοικούσα Επιτροπή
 Ο ΠρόεδροςΠαπαβρανούσης Χρίστος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More