<--! -->

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Συνεδριαση του Δημοτικου Συμβουλιου την Τεταρτη

Έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 55295/24-11-2011 έγγραφο του Δημάρχου κ. Φίλιππα Φίλιου, για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει την 30/11/2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
                                                          
1.    Προσδιορισμός τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2012.
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

2.    Προσδιορισμός τελών ύδρευσης για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

3.    Προσδιορισμός τελών χρήσης αποχέτευσης Δημοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

4.    Προσδιορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

5.    Προσδιορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος
 
6.    Προσδιορισμός τέλους Κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση Περιπτέρων και μεταλλικών κατασκευών για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

7.    Προσδιορισμός τέλους διαφημίσεων για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

8.    Προσδιορισμός τέλους  αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (αυτοκίνητα) για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

9.    Προσδιορισμός τέλους χρήσης κοιν. χώρου από μικροπωλητές για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

10.    Προσδιορισμός τέλους ρύπανσης από διαφημίσεις για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

11.    Προσδιορισμός τέλους Κ.Χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων και οικοδομικών υλικών και χρήση πλατειών για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

12.    Προσδιορισμός προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου (οδοστρώματος) για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

13.    Προσδιορισμός τέλους διαφημίσεων επί οχημάτων Δ.Χ. (Αστικού ΚΤΕΛ) για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

14.    Προσδιορισμός δικαιώματος χρήσεως δημοτικών κτημάτων. (Λαϊκή Αγορά Αγ.Νικολάου Αγοράς) για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

15.    Προσδιορισμός τέλους χρήσεως κοινοτικών εκτάσεων Τοπικών Κοινοτήτων για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

16.    Προσδιορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

17.    Προσδιορισμός προστίμου παράνομης ανάρτησης πανό για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

18.    Προσδιορισμός τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

19.    Προσδιορισμός τέλους εισόδου παραγωγών στη λαϊκή αγορά Αγ. Μαρίνας για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

20.    Προσδιορισμός δικαιώματος χρήσης δημοτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

21.    Προσδιορισμός δικαιώματος χρήσης Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

22.    Προσδιορισμός δικαιώματος εισόδου στο Δημοτικό Μουσείο για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

23.    Προσδιορισμός δικαιώματος χρήσεως δημοτικών χώρων για εγκατάσταση εκδοτηρίων εισιτηρίων αστικού ΚΤΕΛ και σταθμαρχείου ΚΤΕΛ για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

24.    Προσδιορισμός τέλους χρήσης Κ.Χ. Περιπτέρων, πωλήσεως εφημερίδων και περιοδικών για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

25.    Προσδιορισμός δικαιώματος υδροληψίας Δημοτικής Ενότητας Περάματος για το έτος 2012
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

26.    Τελική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011 (σχετικό έγγραφο 45237/26-10-2011 του Υπουργείου  Εσωτερικών)
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος           

27.    Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής
 Εισηγητής: κ.  Φίλιππος Τσουμάνης, Πρόεδρος ΟΚΠΑΠΑ

28.    Έγκριση διετούς Προγράμματος Δράσης ΔΗΚΕΠΕΘΕ Ιωαννίνων 2012-2013
 Εισηγητής: κ.

29.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Σάρωση οδών της πόλης».
 Εισηγητής: κ.  Θ. Μπέγκας, Αντιδήμαρχος

30.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση συνεργασίας με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Εισηγητής: κ.  Θ. Μπέγκας, Αντιδήμαρχος

31.    Καθιέρωση της 21ης Φεβρουαρίου ως επίσημης αργίας για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ιωαννιτών
 Εισηγητής: κ. 

32.    Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για τον εορτασμό των εκατό ετών από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων (1913-2013)
Εισηγητής:   Δήμαρχος, κ. Φίλ. Φίλιος

33.    Εξέταση αιτήματος Αστικής Εταιρείας Προβολής Συλλογής Φωτίου Ραπακούση για ανανέωση της παραχώρησης του χώρου στον οποίο στεγάζεται η συλλογή
 Εισηγητής: κ.  Δήμαρχος

34.    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικής με το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών καθώς και με τον αριθμό των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν (Ν.3852/2010, άρθρο 94, παραγ. 6, εδάφιο 35)
 Εισηγητής: κ. Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

35.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στο συνοικισμό Δροσιάς - Πεντέλης
 Εισηγητής: κ.  Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

36.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην περιοχή Σεισμοπλήκτων
Εισηγητής: κ.   Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

37.    Καθορισμός θέσεων στάσιμου εμπορίου
 Εισηγητής: κ.  Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

38.    Λήψη απόφασης καταβολής μισθωμάτων σχολικών μονάδων
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

39.    Εξέταση αιτήματος για συνένωση Τοπικής Κοινότητας Κρυόβρυσης με την Τοπική Κοινότητα Σπόθων της Δημοτικής Ενότητας Περάματος
 Εισηγητής: κ.  Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος
40.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής μονάδος για την αποζημίωση ιδιοκτήτριας (Ευτυχίας Μπίστα) από το Δήμο λόγω ρυμοτομίας και έγκριση συμψηφισμού  με την οφειλόμενη από το Δήμο εισφορά σε χρήμα στο εγκεκριμένο Ρ.Σ. περιοχής Πεδινή Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Προϊστάμενος Πολεοδομίας

41.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής μονάδος για την αποζημίωση ιδιοκτήτριας (Παρασκευής Βασιλείου) από το Δήμο λόγω ρυμοτομίας και έγκριση συμψηφισμού  με την οφειλόμενη από το Δήμο εισφορά σε χρήμα στο εγκεκριμένο Ρ.Σ. περιοχής Πεδινή Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Προϊστάμενος Πολεοδομίας

42.    Διαγραφές οφειλών και επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

43.    Διαγραφή βεβαιωθέντος τέλους αποκομιδής ποσού 3.500,00€ για μεταφορά και ενταφιασμό απορριμμάτων Δ.Ε. Περάματος
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

44.    Διαγραφές οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και εισφοράς σε χρήμα της Δ.Ε. Παμβώτιδας
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

45.    Διαγραφές τελών ύδρευσης Δ.Ε. Μπιζανίου
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

46.    Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 26.779,65€ οφειλής εισφοράς σε χρήμα και επαναβεβαίωσή του
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

47.    Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις τροχαίας
 Εισηγητής: κ.  Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

48.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Συμπληρωματικές
εργασίες πρασίνου στα έργα της παραλίμνιας περιοχής»
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

49.    Έγκριση   1ου   Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   εργασιών   του   έργου:   «Συντήρηση
αποδυτηρίων γηπέδου Κουτσελιού»
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

50.    Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα εργασιών του  έργου:  «Ολοκλήρωση
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Ανατολής»
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

51.    Έγκριση   1ου  Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα  εργασιών  του   έργου:   «Αναβάθμιση
τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων στον
κόμβο Σεισμοπλήκτων
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

52.    Έγκριση Χορήγησης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Ανατολής»         Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

53.    Έγκριση Χορήγησης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Κουτσελιού»
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

54.    Έγκριση   Πρωτοκόλλου   Προσωρινής   &   Οριστικής   Παραλαβής   του   έργου:
«Εργασίες αποκατάστασης τοίχων αντιστήριξης & διαμόρφωση πρόσβασης για
ΑΜΕΑ  στους   κοινόχρηστους  χώρους  στην  οδό  Αγίου   Βασιλείου  στο  Δ.Δ.
Νεοκαισάρειας»
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

55.    Έγκριση   Πρωτοκόλλου   Προσωρινής   &   Οριστικής   Παραλαβής   του   έργου:
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Δ.Δ. Μπάφρας»
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

56.    Έγκριση    Πρωτοκόλλου   Προσωρινής   &   Οριστικής   Παραλαβής   του   έργου:
«Ασφαλτόστρωση οδών σε όλα τα Τ.Δ. του Δήμου» (πρώην Δήμου Μπιζανίου).
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

57.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή - Επισκευή
Οπλαρχηγού Παλάσκα»
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

58.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάδειξη
Πάρκου στα Ταμπάκικα (Κληροδότημα Χρ. Κατσάρη και της ευρύτερης περιοχής)»
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

59.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις σε
δρόμο στην Αμφιθέα (θέση ΚΔΑΠ) και στο δρόμο του Δ.Δ. Περάματος από θέση
Μπακατσούλα έως Τυπογραφείο»
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

60.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας στο Δ.Δ. Λιγκιάδων»
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

61.    Έγκριση    Πρωτοκόλλου   Οριστικής   Παραλαβής   του   έργου:   «Επισκευή   και
συντήρηση δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων του Δήμου» (Ανατολής)
 Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

62.    Έγκριση   Πρωτοκόλλου   Οριστικής   Παραλαβής  του   έργου:   «Τσιμεντόστρωση
εσωτερικού δρόμου Δ.Δ. Περιβλέπτου (από αδιαμόρφωτο γήπεδο Περιβλέπτου έως
οικία Κ. Τσιάμη)»
Εισηγητής: κ.  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More