<--! -->

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

ΥΠΕΚΑ: Ρυθμιση για τα αυθαιρετα

Λύση στη γραμμή που ακολουθήθηκε στην τακτοποίηση των ημιυπαίθριων, επιχειρεί να δώσει στο πρόβλημα των αυθαίρετων το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το σχέδιο νόμου, που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπουργός Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Το νομοσχέδιο διαχωρίζει τις περιπτώσεις των αυθαιρέτων που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές και εκείνων που, εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, μπορούν να ρυθμιστούν. Από αυτή τη ρύθμιση, εξαιρούνται οι κατασκευές, που προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π) και είναι άμεσα κατεδαφιστέες. Την διαδικασία έχει αναθέσει το Υπουργείο στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων.

Επιπλέον, από την 1η/1/2012, όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται, χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ενώ σε όσους συμμετέχουν σε ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λ.π) θα επιβάλλονται αυστηρές ποινές, που για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρύθμιση για 40 χρόνια για αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών και ρύθμιση και για 20 χρόνια για όσα βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών.

Οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμα που υπολογίζονται με βάση την ύπαρξη οικοδομικής άδειας, τη θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λπ.), τον τύπο της πολεοδομικής παράβασης, την αυθαίρετη αλλαγή ως προς τη χρήση της οικοδομικής άδειας, την τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών, άλλα είδη αυθαίρετης κατασκευής, καθώς και κοινωνικά κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη υπό προϋποθέσεις.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει με πλήρη ευθύνη του και του μηχανικού υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ έως 31.12.2011, φάκελο με σχετική αίτηση, παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής), έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.


Το ΥΠΕΚΑ δημοσίευσε επίσης ενδεικτικά παραδείγματα για το ύψος των προστίμων.

Για κατοικίες, σε διάφορες περιπτώσεις:

•ΥΔ (Υπέρβαση Δόμησης) 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ (Τιμή Ζώνης): 1.500 ευρώ, α’ κατοικία - πρόστιμο 3.375 ευρώ

•ΥΔ 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση ύψους >20%) - πρόστιμο 5.062 ευρώ

•ΥΔ 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση κάλυψης <20%) - πρόστιμο 4.050 ευρώ

•ΥΔ 30 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (α’ κατοικία) - πρόστιμο 2.250 ευρώ

•ΥΔ 100 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α’ κατοικία - πρόστιμο 11.250 ευρώ

•ΥΔ 100 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (50τμ κύριοι/50τμ βοηθ.) - πρόστιμο 8.812 ευρώ

•ΥΔ 100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (β’ κατοικία) - πρόστιμο 27.000 ευρώ

•100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, α’ κατοικία - πρόστιμο 7.500 ευρώ

•100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α’ κατοικία, χωρίς άδεια) - πρόστιμο 22.500 ευρώ

Για μεγάλα κτίρια (πλην κατοικίας), σε διάφορες περιπτώσεις:

•Αγροτική μονάδα 1.200 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 24.000 ευρώ

•Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 48.000 ευρώ

•Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 4.000 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 200.000 ευρώ

•Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 120 τμ, εντός σχεδίου με ΤΖ: 1.500 ευρώ - πρόστιμο 7.200 ευρώ

•Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200 τμ, εντός σχεδίου με ΤΖ: 1.500 ευρώ - πρόστιμο 108.000 ευρώ

Επίσης, για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20 τμ προβλέπεται κατ΄αποκοπήν πρόστιμο ως εξής:

•εντός σχεδίου με ΤΖ μικρότερη των 2.000 ευρώ - πρόστιμο 2.000 ευρώ

•εντός σχεδίου με ΤΖ μεγαλύτερη ή και ίση των 2.000 ευρώ - πρόστιμο 3.000 ευρώ

•εκτός σχεδίου - πρόστιμο 1.500 ευρώ

[via]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More