<--! -->

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Σε δημοπρατηση απο την Περιφερεια οδικο εργο 14,9 εκ. ευρω

Σε δημοπράτηση βγάζει η Περιφέρεια Ηπείρου το έργο της βελτίωσης της 13ης επαρχιακής οδού του Νομού Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας - Ζωοδόχος - Γραμμένο - Βαγενίτι - Πολύλοφος - Λύγγος).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Ε.Τ.Π.Α.» μέσω του Ε.Π. «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013», Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου».

 Η ημέρα της δημοπράτησης είναι στις 29 Μαΐου 2012. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 14.900.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Η διάρκεια της ολοκλήρωσης του έργου είναι 720 ημέρες (14 μήνες) από την ανάθεση της σύμβασης.

Το μήκος του δρόμου είναι 15,2 χλμ. Θα διαθέτει συνολικό πλάτος οδοστρώματος 7,50 μ. Τεχνικά έργα: τα τεχνικά έργα αντιστήριξης περιορίζονται σε τοίχους μικρού ύψους 1,50 μ. ως 4,50 μ. συνολικού μήκους περίπου 770 μ. και έναν πασσαλότοιχο μήκους 36 μ. περίπου στη Χ.Θ. 14+550.

Έργα αποχέτευσης ομβρίων: Προβλέπεται η κατασκευή 41 σωληνωτών οχετών μήκους περίπου 739 μ., τριών κιβωτοειδών οχετών διαστάσεων 2,00 μ. χ 2,00 μ. και ενός κιβωτοειδούς διαστάσεων 5,00 μ. χ 3,00 μ.

Σήμανση/ηλεκτροφωτισμός: Θα εκτελεστούν εργασίες κάθετης και οριζόντιας σήμανσης και θα κατασκευαστεί ηλεκτροφωτισμός με την τοποθέτηση 190 ιστών ανά 20 μ. περίπου.

[via]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More