<--! -->

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Νεο πλαισιο για την εκδοση οικοδομικων αδειων

Νέο πλαίσιο για την έκδοση οικοδομικών αδειών ορίζει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την Τετάρτη στη Βουλή.

Οι Πολεοδομίες καταργούνται με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που έχουν σήμερα, έτσι ώστε αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας δόμησης θα είναι πλέον οι υπηρεσίες Δόμησης των δήμων, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες των πολεοδομικών γραφείων, ενώ η σύνταξη των μελετών και η εκτέλεση του οικοδομικού έργου θα γίνεται με ευθύνη των μηχανικών.

Προβλέπονται μάλιστα κυρώσεις και πρόστιμα για τον μελετητή μηχανικό, σε περίπτωση που η μελέτη του δεν εκπονήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, ή για τον επιβλέποντα μηχανικό, στην περίπτωση που οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις μελέτες που υποβλήθηκαν.

Οι άδειες δόμησης θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο.

Για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης θεσπίζεται προθεσμία πέντε ημερών από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ θεσπίζεται η διαδικασία συμπλήρωσης ή διόρθωσης ελλείψεων ή λαθών που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, εντός προθεσμίας δύο μηνών.

[via]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More